Her åbner snart siden for konsulentfirmaet "polyphonia"  
Polyphoni er græsk og betyder egentlig "mange stemmer" og denne betydning har givet navn til det etiske fundament for "polyphonia's" virksomhed, nemlig at verden ikke lader sig forstå meningsfuldt som universel. En metafor for den universelle idés, monologens, manglende meningsfuldhed og uholdbarhed er historien om Babelstårnet, som blev styrtet i grus. Ud af dette sammenbrud opstod en polyphon verden bestående af en mangfoldighed af stemmer og sprog .

I årevis er babelsmyten blevet brugt som et billede på kaos, for eksempel gennem anvendelse af udtrykket "En babylonsk forvirring". Man kunne måske sige, at en opfattelse af de mange stemmer som udtryk for en sådan forvirring er reminisenser af den babylonske bestræbelse og dermed ganske aktuelle forsøg på at genopbygge lokale udgaver af det monologisk-klaustrofobiske monster. Babel muliggjort, bygget på og symboliseret ved en stemme, et sprog, en mening.

I dette billede er det "polyphonia's" forretningsmæssige grundlag, at yde bistand til at bryde de lokale monologiske Babelstårne ned og i stedet bringe de mange stemmer i spil, i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Den metodiske tilgang hertil er organisering og rammesætning af sam-taler mellem de ledere og medarbejdere der er involveret i praksis. Det konkrete afsæt kan for eksempel være praksis i forbindelse med rekruttering og ansættelse, hvad der for den enkelte leder eller for et team presser sig på og er vanskeligt, arbejdspladsvurdering, strategiske beslutninger om hvor vi skal hen og hvordan vi kommer dertil.

Den russiske linguist M.M.Bakhtin har i "Problems of Dostoevskis Poetics" fra 1984 formuleret sam-talens eller dialogens nødvendighed sådan her:

"To live means to participate i dialogue: to ask questions, to heed, to respond, to agree and so forth.
In this dialogue a person participates wholly, and throughout his whole life: with his eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds."